CE Responsible Interreg Srednja Europa

Naziv projekta: “ALTRUISTIČNI-PODUZETNIK”– Trajni model potpore društvenom poduzetništvu u državama Srednje Europe 

 

Akronim projekta: CE-RESPONSIBLE

Projekt "ALTRUISTIČNI-PODUZETNIK" za cilj ima poboljšanje vještina i poduzetničkih kompetencija društvenih poduzetnika kako bi se ekonomske i društvene inovacije u Srednjoj Europi digle na višu razinu. Primarna motivacija dolazi iz manjka dugoročne podrške društvenim poduzetnicima.

Inovativnost projekta je bazirana na mobilizaciji uspješnih poduzetnika kako bi podržavali društvene inovacije i društveno poduzetništvo. Društveno odgovorne poduzetnike u Srednjoj Europi koji su voljni ustupiti neke od svojih resursa društvenim poduzetnicima u razvoju nazivamo “altru-preneurima” zbog njihove otvorenosti i altruizma. Omogućavajući tu suradnju, omogućavamo i održive okvire za postizanje njihovih poslovnih i društvenih ciljeva.

Projekt će pokrenuti međunarodni proces razmjene znanja između dionika sa različitim iskustvom, ali sa sličnim izazovima. Tokom trajanja projekta, partneri će:

 

1. Razviti i implementirati tri strateška dokumenta namijenjena poboljšanju vještina i kompetencija

- Opsežni plan podrške društvenom poduzetništvu u Srednjoj Europi

- Uspostavljanje održivog modela podrške društvenom poduzetništvu u Srednjoj Europi

- Priprema preporuka za politiku podrške u sektoru društvenog poduzetništva u Srednjoj Europi.

 

2. Razviti i testirati četiri alata za poboljšanje vještina i kompetencija

- Međunarodna platforma za podršku i umrežavanje

- Međunarodno udruženje altruističnih poduzetnika

- Alati za edukaciju društvenih poduzetnika

- Alati za altruistične poduzetnike

 

3. Implementirati sedam pilot akcija za testiranje razvijenih alata za potporu društvenih poduzetnika

 

Vodeći partner projekta: 

E-Zavod (SI)

 

Projektni partneri:

Città Metropolitana di Bologna (IT)

ikosom UG (haftungsbeschränkt) (DE)

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (IT)

Brodoto (HR)

Centrum vedecko-technických informácií SR (SK)

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság És Regionális TudományiKutatóközpont (HU)

Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny (PL)

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s (CZ)

Fachhochschule Salzburg (AT)

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (HU)

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.305.950,00  €

Projekt je financiran iz sredstava programa INTERREG Central Europe u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (ESRR).  Ukupni iznos sufinanciranja iznosi: 1.913.507,50 €

 

Trajanje projekta: 01.04.2019- 31.03.2022

 


Kategorija:

EU projekti

Mileage

Heading