Crowdfunding Bootcamp u sklopu Akademije poduzetništva (POU Varaždin)

Izazov: Mnogi varaždinski poduzetnici imaju različite ideje i žele poduzeti inicijativu, ali im nedostaje znanja o alternativnim izvorima financiranja projekata. Iz tog razloga Akademija poduzetništva u Varaždinu je imala potrebu uvrstiti navedenu temu u svoj program.

Proces: Proveli smo edukaciju o crowdfundingu kao načinu financiranja projekata kako bismo poduzetnicima predstavili njima novi način financiranja projekata.

Rješenje: Poduzetnici su kroz edukaciju dobili osnovna znanja nužna za koncipiranje i pokretanje vlastite crowdfunding kampanje kako bi financirali razvojne projekte.

Kategorija:

Edukacije

Mileage

Heading