Crowdfunding Bootcamp za poduzetnike Rijeka

Izazov: Mnogi poduzetnici imaju različite ideje i žele poduzeti inicijativu, ali im nedostaje znanja o alternativnom izvoru financiranja projekata.

Proces: U suradnji sa STEP RI (Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci) proveli smo edukaciju o crowdfundingu kao načinu financiranja projekata kako bismo poduzetnicima predstavili njima novi način financiranja projekata.

Rješenje: Poduzetnici su kroz edukaciju dobili znanja nužna za pokretanje vlastite crowdfunding kampanje kako bi financirali svoje projekte.

Kategorija:

Edukacije

Mileage

Heading