Crowdfunding Bootcamp za poduzetnike Varaždin

Kako realizirati poduzetničku ideju

Crowdfunding Bootcamp za poduzetnike Varaždin
Opis projekta:

Izazov: Mnogi poduzetnici imaju različite ideje i žele poduzeti inicijativu, ali im nedostaje znanja o alternativnom izvoru financiranja projekata.

Proces: U Tehnološkom parku Varaždin proveli smo edukaciju o crowdfundingu kao načinu financiranja projekata kako bismo poduzetnicima predstavili njima novi način financiranja projekata.

Rješenje: Poduzetnici su kroz edukaciju dobili znanja nužna za pokretanje vlastite crowdfunding kampanje kako bi financirali svoje projekte.

Click For More