Crowdfunding kampanja Danas.rs

Izazov: Dnevni list Danas jedan je od retkih kritički nastrojenih nezavisnih medija u Srbiji i takva pozicija sa sobom novi finansijsku neizvesnost i pritiske. U situaciji gde nezavisni mediji imaju smanjene prihode njima je otežan rad.

Proces: Danas je razvio i pokrenuo Klub čitalaca koji treba da kroz pretplate i donacije obezbedi sredstva za neometan rad portala dnevnog lista.

Rješenje: Tokom intenzivnog tromesečnog perioda Brodoto je pružio stručnu podršku timu dnevnog lista Danas.

Podrška se sastojala u:                            

- Trening za izgradnju kapaciteta za sprovođenje crowdfunding/subscription kampanje Danas-a

- Postavljanju tehničkog rešenja za crowdfunding i subscription kampanju na sajtu Danas-a

- Planiranju, pripremi i izvođenju jednokratne crowdfunding kampanje

- Pripremi strategije i postavljanju kontinuirane kampanje za donacije i podršku Danas-u

Kategorija:

Kampanje

Mileage

Heading