Kreiranje komunikacijske strategije (Udruga Korak po korak)

Izazov: Udruga Korak po korak u svom je djelovanju imala potrebu za kreiranjem komunikacijske strategije te optimiziranjem načina komunikacije prema svojim korisnicima.

Proces: Definiranje konkretnih potreba Udruge te personalizacija edukacije.

Rješenje: Individualizirana edukacija kojom je udruga Korak po korak pripremljena za samostalno kreiranje dugoročne komunikacijske strategije. Edukacija je uključila analizu sadržaja komunikacijske strategije, uvod u odnose s medijima i copywriting.

Kategorija:

Edukacije

Mileage

Heading