"Learning Together" sa Social Business Hub Styria

Learning Togetherprojekt je u sklopu Erasmus+ programa, za mala partnerstva u obrazovanju odraslih, razvijen od strane Brodota iz Hrvatske u suradnji sa Social Business Hub Styria iz Austrije. Ovaj projekt ima za cilj unaprijediti vještine i znanja odraslih učenika, s posebnim naglaskom na poduzetničko učenje s posebnim fokusom na društveni i ekološki utjecaj. Glavni ciljevi projekta uključuju povećanje kapaciteta organizacija sudionica za podršku odraslim učenicima, obogaćivanje metodologija radionica novim sadržajima o crowdfundingu i procjeni utjecaja te doprinos regionalnim programima cjeloživotnog učenja odraslih i startup ekosustavima. To znači da će Brodoto podučavati SBHS kako podržati njihove inkubatore u crowdfundingu, dok će SBHS podučavati Brodoto kako dodati sadržaj o razvoju društvenog poduzetništva u Crowdfunding Akademiju.

Aktivnosti planirane u ovom projektu su raznolike i uključuju peer-to-peer sesije učenja između partnerskih organizacija, pilot radionice za inovativne odrasle osobe u Hrvatskoj i Austriji te snimanje podcasta. Ove aktivnosti su osmišljene kako bi se olakšala razmjena stručnosti između partnera u crowdfundingu i društvenim inovacijama u poduzetništvu.

Projekt je usmjeren na osoblje i članove partnerskih organizacija, inovativne i poduzetnički orijentirane odrasle učenike, osobito one s ograničenim pristupom treninzima za razvoj poslovnih vještina i poduzetništva, te nevladine organizacije i druge organizacije uključene u obrazovanje odraslih.

S proračunom od 60.000 eura, "Učenje zajedno" će stvoriti značajan utjecaj na polju obrazovanja odraslih. Projekt ima za cilj povećati kapacitete obiju partnerskih organizacija za pružanje raznovrsnije podrške odraslima u cjeloživotnom učenju, podržati deset inovativnih projekata koje iniciraju odrasli učenici i proizvesti najmanje dva podcasta po zemlji o mogućnostima cjeloživotnog učenja, poduzetništvu, društvenim inovacijama, stvaranju utjecaja i crowdfundingu.

Izjava o odricanju odgovornosti: Potpora Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobrenje sadržaja, koji odražava isključivo stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u publikaciji.

Kategorija:

EU projekti

Mileage

Heading