Promotivna kampanja akceleratora "U zoni" (ACT Grupa)

Izazov: U Hrvatskoj postoje društveni poduzetnici koji su pokrenuli poslovanje, no potrebno ga je podići na višu razinu. Za razvoj ili širenje poslovanja potrebne su vještine i znanja, koje nudi akcelerator "U zoni", no nužno je privući odgovarajući broj i profil potencijanih kandidata a sudjelovanje.

Proces: U lokalnom okruženju potrebno je pronaći društvene poduzetnike koji su upravo u fazi razvoja i širenja poslovanja te ih informirati o mentorskoj podršci koju dobivaju kroz projekt.

Rješenje: Kampanja na društvenim mrežama i PR kampanja - kreiranje objava i oglasa te provedba PR kampanje.

Kategorija:

Kampanje

Mileage

Heading