Promotivna kampanja i edukacija - projekt SENSES

Izazov: Srednjoškolski profesori nemaju priliku educirati se u području društvenog poduzetništva, a svako četvrto novootvoreno poduzeće u EU je društveno poduzeće. Izazov je bio osigurati vidljivost aktivnosti projekta i educirati srednjoškolske profesore o društvenom poduzetništvu u okviru projekta SENSES Javne ustanova za razvoj Međimurske županije (REDEA).

Proces: Provedba promotivne kampanje na društvenim mrežama i webinara o društvenom poduzetništvu, digitalizacija učenja i razmjene znanja o društvenom poduzetnišvu.

Rješenje: Proveli smo kampanju na društvenim mrežama i time privukli / educirali više od 20 srednjoškolskih profesora iz cijele Hrvatske o društvenom poduzetništvu.

Kategorija:

Edukacije

Mileage

Heading