Radionice Meet&Code (Mašta)

Izazov: Prenijeti znanja i kompetencije Brodoto tima kroz teme poput robotike, programiranja, web dizajna i crowdfundinga za mlade osnovnoškolske dobi.

Proces: Pošto se radi o ciljanoj skupini mlade životne dobi, radionice su trebale biti prilagođene za uzrast u metodološkom i sadržajnom smislu.

Rješenje: Osam radionica kroz koje smo uključili i četiri nova volontera angažirana kroz našu udrugu. Ostvareno je partnerstvo s osnovnom školom Vis i osnovnom školom Ljubljanica u Zagrebu koji su nas uključili u vlastite izvannastavne i informatičke radionice u online i offline obliku.

Kategorija:

Edukacije

Mileage

Heading