Završna konferencija projekta EDU-LAB

Izazov: (Zaklada Znanje na djelu organizira i planira PR kampanju vezano uz konferenciju povodom završetka trogodišnjeg međunarodnog projekta koji se bavi spajanjem akademskog i poslovnog sektora.  

Proces: Priprema klijenata za medijske nastupe, kreiranje protokola konferencije te podrška u pripremi iste, širenje vijesti o događaju i samom projektu i ostvarenim rezultatima, priprema i provedba press konferencije.

Rješenje: Uspješna medijska (PR) kampanja i press konferencija te uspješno provedena završna konferencija na kojoj je sudjelovalo oko 160 sudionika.

Kategorija:

Kampanje

Mileage

Heading